Płyty warstwowe

Płyty warstwowe idealnie nadają się do:

  • izolacji ścian zewnętrznych, np. muru trójwarstwowego, docieplenie muru jednowarstwowego
  • izolacji podłóg i tarasów, np. w domu lub budownictwie przemysłowym
  • izolacji dachów i sufitów, np. w domach jednorodzinnych
  • izolacji dachów skośnych, np. w agrobudownictwie
  • izolacji dachów płaskich, np. obiektów wielkopowierzchniowych
  • dociepleń obiektów z zawartością amoniaku w atmosferze, np. chlewni, kurników, gęsiarni
  • pozostałych izolacji, np. ciągów przemysłowych, podłogowych systemów centralnego ogrzewania

Płyty dachowe

Płyta warstwowa dachowa PW PUR-D, PW PIR-D

Płyty warstwowe dachowe PW PUR-D oraz PW PIR-D przeznaczane są w szczególności do wykonywania pokryć dachowych w konstrukcjach szkieletowych jedno- i wieloprzęsłowych. Z powodzeniem wykorzystywane są podczas budowy m.in. hal przemysłowych lub zakładów przemysłu spożywczego.

Płyta warstwowa dachowa PWS-D

Płyty PWS-D najczęściej są stosowane do wykonania pokryć dachowych oraz dachów w konstrukcji szkieletowej zarówno jedno- i wieloprzęsłowej. Płyty PWS-D z powodzeniem wykorzystane mogą zostać do budowy m.in. hal rolniczych, magazynowych oraz chłodni i mroźni.

Płyta warstwowa dachowa PWW-D

Najczęstszym przeznaczeniem płyty PWW-D są dachy i pokrycia dachowe w konstrukcjach jedno- i wieloprzęsłowych. Rdzeń tanowi wełna mineralna, zaś dzięki wysokiej klasyfikacji ogniowej można z powodzeniem stosować płyty PWW-D do obudowy tych obiektów, które spełniać muszą restrykcyjne wymagania w zakresie odporności ogniowej.

Płyty ścienne

 Płyta warstwowa ścienna PWW-S

Najczęściej płyty PWW-S wykorzystywane są do wytworzenia ścian zewnętrznych lub wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej jedno- lub wieloprzęsłowej. Sam montaż wykonać można tak w układzie pionowym, jak i w poziomym. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna.

Płyta warstwowa ścienna
z widocznym łącznikiem PUR-S,
PW PIR-S

Płyty warstwowe typu PW PUR-S oraz PWPIR-S wykorzystać można do stawiania ścian zewnętrznych a także ścian działowych wewnętrznych na konstrukcji szkieletowej jedno- lub wieloprzęsłowych. Montaż możliwy do wykonania jest zarówno w układach pionowym, jak i w poziomym. Dzięki swoim właściwościom nadają się do budowy m.in. obiektów handlowych, biurowych oraz sportowych.

Płyta warstwowa ścienna z ukrytym
łącznikiem PUR-SU, PW PIR-SU

Do wykonania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcjach szkieletowych jedno- lub wieloprzęsłowych z powodzeniem stosowane sąpłyty warstwowe z ukrytym łącznikiem typu PW PUR-SU oraz PW PIR-SU. Sam łącznik zostaje ukryty w wyprofilowanej krawędzi wzdłużnej tworząc charakterystyczny zamek, który zapewnia elewacji estetyczny wygląd.

 Płyta warstwowa chłodnicza
PW PUR-CH/PIR-CH

Płyta warstwowa chłodnicza przeznaczona jest do budowy obiektów magazynowych
o temperaturze wewnętrznej do
-25 stopni. Płyta charakteryzuje
się bardzo dobra termoizolacyjnością
i wytrzymałością oraz podwyższonymi parametrami ogniowymi. W szczególności płyty PUR-CH/PIR-CH mogą być stosowane do budowy hal przemysłowych, chłodni
i mroźni, magazynów i przechowalni, zakładów przemysłu spożywczego, obiektów inwentarskich.

Płyta warstwowa ścienna z widocznym łącznikiem PWS-S

Płyty PWS-S często są stosowane do wykonywania ścian zewnętrznych a także wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wielo-przęsłowej. Sam montaż płyt możliwy jest do wykonania zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym.

Płyta warstwowa to element budowlany składający się z zewnętrznych okładzin metalowych i umieszczonego pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego. Konstrukcja płyty pozwala na szybki i prosty montaż niezależnie od warunków atmosferycznych – zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Płyta warstwowa znajduje swoje zastosowanie jako materiał na ściany zewnętrzne i działowe, dachy oraz sufity podwieszane. Występuje w różnych typach i grubościach.

Płyty warstwowe są stosowane na ściany, dachy i elewacje hal stalowych, budynków inwentarskich – kurników, obór, stajni, pieczarkarni, chłodni, mroźni i przechowalni oraz w budownictwie indywidualnym; a także pawilonów handlowych i kontenerów: biurowych, magazynów, budowlanych i garaży.

Gat. I

Płyty dachowe oraz ścienne w gatunku I to płyty wyprodukowane w jednakowych partiach.

Gat. II

Płyty dachowe oraz ścienne wyprodukowane w różnych partiach, gdzie mogą występowaź widoczne różnice pomiędzy płytami np. niejednolity kolor, różne profilowanie.

Gat. III

Płyty dachowe oraz ścienne występujące w odcinkach od 2 do 3m długości. Kolor od strony wewnętrznej biały, zewnętrznej różne kolory.

Blacha pochodząca z odzyzsku płyt warstwowych. Grubość 0,5mm, kolory oraz długości różne.

Płyty z pianki poliuretanowej pochodzące z odzysku z płyty warstwowej.

Gęstość: 40kg/m3

Możliwość przycięcia na żądaną grubość